fbpx

Visuell identitet for helseforetaket Recoveryakademiet

Merkevarebygging / Logo og visuell identitet | visuell identitet | merkevarebygging | helse
Psykiske lidelser er en av de største utfordringene for folkehelsen. Recoveryakademiet (RA) er et helseforetak som  jobber for at mennesker skal få sin indre frihet tilbake. RA tilbyr et bredt behandlingstilbud til ulike diagnoser og alle aldersgrupper. Blant annet behandling uten bruk av medikamenter. Vi har hjulpet RA med visuell identitet.

Bakgrunn og tilnærming

Recoveryakademiet sitt arbeid er stort og bredt. Målet deres er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter. Fordi folk er forskjellige, tilpasser RA all støtte og hjelp individuelt. Alle møtes med respekt og forståelse for deres situasjon og historie.

RA har flere behandlingssentre, som hovedsakelig ligger i området rundt Hurdalssjøen. Den fine plasseringen gir mange muligheter for fysisk aktivitet, et av deres tre fokusområder. Helse er et annet felt de har stort fokus på. Kosthold er en viktig del av dette. De jobber også med IMR – Illness Management Recovery – som er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring.

I arbeidet med visuell identitet har vi laget et helt logounivers, både for de ulike arbeidsfeltene og alle avdelingene. Med dette har vi innfridd et viktig ønske fra kundens side. Med utgangspunkt i hovedlogoen har vi brukt de samme formene for å skape resten av universet. På denne måten ser man et tydelig slektskap mellom de ulike logoene. Man oppnår også en god dynamikk mellom de ulike feltene.

recoveryakademiet.no

På jakt etter det livskraftige og troverdige

I arbeidet med visuell identitet for RA har vi jobbet mot å finne det livskraftige og troverdige. Logoens hjerte er først og fremst synonymt med kjærlighet. Det er et fint symbol på det livskraftige og representerer troverdighet. Hjertet forbindes for mange med helse. Både aktivitet og kosthold er viktig for hjertets funksjon. Det mentale påvirker våre kroppslige funksjoner, deriblant hjertet. Hjertet i logoen viser også et landskap – en fin assosiasjon til både bærekraft og det naturlige. Logoemblemets ulike deler kan dessuten illustrere at vi er ulike individer, med forskjellige fargede liv og behov.

Recoveryakademiets logo danner grunnlaget for alle de andre logoene. På denne måten skapes et univers med tydelig slektskap mellom de ulike arbeidsfeltene og underavdelingene.

Piloter i eget liv

Recoverypilotene (RP) er mennesker som etter utskrivning rekrutteres som piloter. Disse sitter på en unik innsikt og erfaring om recovery, basert på egne psykiske utfordringer. De viser at det steg for steg er mulig å komme tilbake i livet, selv om man har hatt helseutfordringer.

I logoen til RP er sommerfuglen et fint bilde på friheten og gir et ekstra fokus på livsglede. Sommerfuglen er kjent for å gå gjennom ulike livsfaser. Slik illustrerer den fint at livene våre har mange faser. Logoens forskjellige former og farger viser at vi alle er ulike og har individuelle behov.

Tre arbeidsområder

Recoveryklinikkene (RK) representerer behandlingsstedene som tilbyr medikamentfri behandling og hjelp til nedtrapping av medikamenter. Klinikkene har tre hovedpilarer i behandlingen: Sunt kosthold, Illness Management Recovery (IMR) og fysisk aktivitet.

gå til neste: Ny visuell profil for Geilo

  Takk for din henvendelse, vi svarer deg normalt innen 24 timer, eller førstkommende arbeidsdag

   

  ×

  Nå ble Sunniva glad

   

  Sunniva gleder seg til å høre fra deg!
  Send henne en overbevisende mail om hvorfor akkurat du hører hjemme
  sammen med oss. Legg gjerne ved noen vedlegg, om det er relevant.

  Du når henne på:
  sunniva@kreator.no

  lukk

  ×