Slik jobber vi

Ideer og høytflyvende  kreativitet, trenger et definert utgangspunkt og gode rammer. Denne modellen viser prosessen på huset fra start til slutt.

Forarbeid

Nøkkelen for enhver prosess er selvsagt kunden. Hvilken posisjon har dere, hvilke utfordringer, hvor ønsker dere å være i fremtiden, hva sier konkurrentene og ikke minst forbrukeren? Hvordan definerer dere deres egen merkevare og henger det på greip med virkeligheten?

Mål: brief som favner om oppgaven 100%.

Målet og veien

Uansett hvilken størrelse det er på din bedrift eller hvilket formål dere har, er det viktig med en klar målsetning og en plan på hvordan dere skal komme dit. Innsikt i konkrete behov og markedet generelt, gjør at vi kan sette noen rammer i form av en strategi for videre kreativt arbeid.

Underveis: tett kommunikasjon med kunden.

Ideen

Når vi har en tydelig strategi på plass, med blant annet en definert målgruppe, starter den kreative prosessen med å finne kundens uttrykk. Målet er gode, konseptuelle ideer som henter frem nerven i det dere ønsker å formidle.

Tanken: våre løsninger skal speile kundens DNA.

Spredning

Basert på strategi og kreativ prosess velger vi ulike mediekanaler som løser dine behov på en best mulig måte. Veien til forbrukerne behøver dessuten ikke alltid å være like opplagt.

Fokus: målgruppen, tilgjengelighet, ønsket aktivitet fra forbruker.

Måling

Det ligger en stor motivasjon i det å skape noe for kunden som fører til en forandring i positiv retning. Det er det som er vår jobb og inspirerer oss videre.

Spørsmål: hvilke resultater har vår løsning gitt kunden?