Hallingdal økonomiservice

Regnskap oppleves ofte som veldig personlig og sensitivt. Det hele er knytt opp mot et tillitsforhold der ryddighet er viktig. Samtidig er møtet mellom regnskapsfører og kunde nært. Man får godt kjennskap til hverandre, også på et personlig plan.

Hallingdal økonomiservice skal gjennom sin profil vise mer av sin personlighet og mer av nettopp de nære båndene de knytter opp mot kundene.

I tillegg er profilen frisk, for å skille seg mer fra resten av bransjen som visuelt sett kan oppleves som litt konservativ.